Chronische pijn

Chronische of langdurige pijn komt veel voor bij patiënten met kanker. Ten tijde van de diagnose komt matige tot ernstige pijn voor bij 30-40% van de patiënten met kanker. Tijdens de behandeling neemt dit toe tot 70% en in het laatste stadium zelfs tot 90%.  Als de pijn onvoldoende wordt behandeld heeft dit negatieve invloed op het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van het leven.

PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy   -    online by:reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel