Remming van de celgroei

Sommige kankercellen hebben ook receptoren voor groeifactoren die op een andere, meer directe manier groei bevorderen. Medicijnen die de binding van deze groeifactoren aan hun receptor verstoren, of binnen in de cel het doorgeven van het signaal remmen, hebben ook een gunstige werking op sommige vormen van kanker.

PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy   -    online by:reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel