Uroloog

Een uroloog behandelt kanker in de urinewegen en mannelijk geslachtsorganen. Hieronder vallen: nierkanker, blaaskanker, prostaatkanker, peniskanker, en zaadbalkanker.

Na overleg met collega's zoals de internist en radiotherapeut zal, indien nodig, de uroloog de operatie voor de desbetreffende kanker uitvoeren al dan niet voorafgegaan of gevolgd door bestraling of chemotherapie. Een belangrijk onderdeel van het werk van de uroloog bestaat ook uit het controleren van de behandelde patiënten om vroegtijdig het opnieuw optreden van kanker vast te stellen en te behandelen.

PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy   -    online by:reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel